ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2007-2009 оны Ерөнхий шалгалтын математикийн даалгаварууд

2007-2009 оны Ерөнхий шалгалтын математикийн даалгаварууд

Боловсролын үнэлгээний төвөөс 2007, 2008, 2009 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хот хөдөөгийн бүсийн бүх тест, тестийн хариуг багтаасан эмхтгэл гаргаж байна.

Захиалгыг: lkhagva_bsg@yahoo.com, 91006950

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null