ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2010 оны ЭЕШ-ын хураамж

2010 оны ЭЕШ-ын хураамж

2010 оны ЭЕШ-ын хураамж

Шалгалтын тоо

Шалгалт нэг бүрийн үнэ

Батламж хуудасны үнэ

Шалгалтын төлбөр

1

1

4500

700

5200

2

2

4500

700

9700

3

3

4500

700

14200

4

4

4500

700

18700

5

5

4500

700

23200

6

6

4500

700

27700

7

7

4500

700

32200

8

8

4500

700

36700

9

9

4500

700

41200

10

10

4500

700

45700

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null