ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2009 оны 11 дүгээр сарын 23-25 ны өдрүүдийн ирцийн мэдээ

2009 оны 11 дүгээр сарын 23-25 ны өдрүүдийн ирцийн мэдээ

Өвөрхангай аймгийн Ирцийн мэдээ 11-сарын 25

Д/д

Сургуулийн нэр

Нийт

Өвчтэй

Ирцийн хувь

Чөлөөтэй

Ирэх

Ирсэн

1

Арвайхээр-1

1172

1090

20

93.0

2

Арвайхээр-2

1201

1107

32

92.2

19

3

Мэргэд

370

337

7

91.1

4

Арвайхээр-4

954

852

15

89.3

23

5

Хархорин-1

684

663

10

96.9

2

6

Хархорин-2

548

509

36

92.9

7

Хархорин-МГСС

179

175

1

97.8

2

8

Хархорин-Хичээнгүй

22

22

0

100.0

9

Хужирт

573

546

15

95.3

10

Бат-Өлзий

549

515

9

93.8

11

ББУлаан

265

226

6

85.3

12

Баянгол

340

278

0

81.8

13

Баян-Өндөр

356

295

2

82.9

14

Богд

536

492

0

91.8

15

Бүрд

230

220

4

95.7

16

Гучин-Ус

244

207

0

84.8

17

Есөнзүйл

298

278

20

93.3

18

Нарийнтээл

299

283

5

94.6

19

Өлзийт

149

115

1

77.2

20

Сант

398

355

5

89.2

21

Тарагт

166

137

0

82.5

22

Төгрөг

245

212

14

86.5

23

Уянга

584

530

17

90.8

5

24

Хаярхандулаан

266

259

0

97.4

25

ЗБУлаан

157

147

5

93.6

26

Жаргалант

109

99

0

90.8

Дүн

10894

9949

224

91.3

51

Өвөрхангай аймгийн Ирцийн мэдээ 11-сарын 24

Д/д

Сургуулийн нэр

Нийт

Өвчтэй

Ирцийн хувь

Ирэх

Ирсэн

1

Арвайхээр-1

1171

1096

20

93.6

2

Арвайхээр-2

1200

1093

23

91.1

3

Мэргэд

370

355

3

95.9

4

Арвайхээр-4

954

840

16

88.1

5

Хархорин-1

684

659

9

96.3

6

Хархорин-2

548

496

32

90.5

7

Хархорин-МГСС

179

175

2

97.8

8

Хархорин-Хичээнгүй

22

21

0

95.5

9

Хужирт

573

543

12

94.8

10

Бат-Өлзий

549

526

8

95.8

11

ББУлаан

265

227

4

85.7

12

Баянгол

340

333

5

97.9

13

Баян-Өндөр

356

289

0

81.2

14

Богд

536

425

0

79.3

15

Бүрд

233

207

0

88.8

16

Гучин-Ус

244

206

4

84.4

17

Есөнзүйл

293

259

23

88.4

18

Нарийнтээл

307

273

4

88.9

19

Өлзийт

149

115

0

77.2

20

Сант

398

328

4

82.4

21

Тарагт

166

133

0

80.1

22

Төгрөг

245

206

17

84.1

23

Уянга

584

522

11

89.4

24

Хаярхандулаан

266

253

0

95.1

25

ЗБУлаан

157

140

0

89.2

26

Жаргалант

109

99

0

90.8

Дүн

10898

9819

197

90.1

Өвөрхангай аймгийн Ирцийн мэдээ 11-23

Д/д

Сургуулийн нэр

Нийт

Өвчтэй

Ирцийн хувь

Ирэх

Ирсэн

1

Арвайхээр-1

1171

1027

20

87.7

2

Арвайхээр-2

1204

1050

20

87.2

3

Мэргэд

370

351

3

94.9

4

Арвайхээр-4

954

785

6

82.3

5

Хархорин-1

684

615

1

89.9

6

Хархорин-2

548

481

29

87.8

7

Хархорин-МГСС

179

176

3

98.3

8

Хархорин-Хичээнгүй

22

18

0

81.8

9

Хужирт

573

507

5

88.5

10

Бат-Өлзий

0

0

#DIV/0!

11

ББУлаан

265

202

2

76.2

12

Баянгол

340

234

15

68.8

13

Баян-Өндөр

356

155

0

43.5

14

Богд

536

425

0

79.3

15

Бүрд

233

151

0

64.8

16

Гучин-Ус

244

168

4

68.9

17

Есөнзүйл

293

214

23

73.0

18

Нарийнтээл

307

274

4

89.3

19

Өлзийт

149

97

0

65.1

20

Сант

379

255

0

67.3

21

Тарагт

166

128

0

77.1

22

Төгрөг

245

200

19

81.6

23

Уянга

584

481

21

82.4

24

Хаярхандулаан

266

223

0

83.8

25

ЗБУлаан

157

123

1

78.3

26

Жаргалант

0

0

#DIV/0!

Дүн

10225

8340

176

81.6

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null