ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
Д/д Шийдвэрийн нэр Батлагдсан он, дугаар Үзэх
1 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ Батлагдсан: 2002-06-28 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
2 Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль /нэмэлт өөрчлөлт орсон/ Батлагдсан: 2008-05-23 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
3 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ Батлагдсан: 2009-02-13 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
4 БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /нэмэлт өөрчлөлт орсон/ Батлагдсан: 2002-05-03 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
5 БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /нэмэлт өөрчлөлт орсон/ Батлагдсан: 2002-05-03 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
6 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ Батлагдсан: 1999-05-14 Дугаар: Энд дарж үзнэ үү
7 ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Энд дарж үзнэ үү
8 АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012 оны 01 сарын 19 өдөр Энд дарж үзнэ үү
9 CОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Энд дарж үзнэ үү
10 Соёлын тухай хууль 1996 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр Энд дарж үзнэ үү
11 ТӨР, СҮМ ХИЙДИЙН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ 1993 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Энд дарж үзнэ үү
12 ТӨРӨӨС БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 2015 оны 01 сарын 29 өдөр Дугаар 12 Энд дарж үзнэ үү
13 Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Дугаар 52 Энд дарж үзнэ үү
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null