ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Боловсрол суваг телевизээр заах хичээлийн хуваарь

Боловсрол суваг телевизээр заах хичээлийн хуваарь

“А” хүрээний гахайн томууны вирусын тархалт улам нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор  улсын хэмжээнд 14 хоног өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан бөгөөд үүнтэй холбоотой зарим нэгэн үйлчилгээний байгууллага, сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг хаагаад байгаа билээ.

Тэр дундаа сурагчдын амралтыг хойшлуулж,  сургуулиудын үйл ажиллагааг хаасантай холбоотойгоор энэ хугацааны хичээлийг телевизээр явуулах шийдвэрийг Засгийн газар гаргаад байна. Энэ шийдвэрийн дагуу БСШУЯ-ны зүгээс  Монголын Үндэсний Боловсрол суваг телевизтэй хамтран,  улс орон даяар 9 төрлийн 74 удаагийн  хичээлийг 100 гаруй шилдэг багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр бэлтгэж дуусгасан бөгөөд  албан ёсны теле хичээл өнөөдрөөс эхлэн Боловсрол Суваг телевиз болон бусад телевизүүдээр цацагдана.

Теле хичээлийн хувьд танхимд явуулдаг хичээлийн агуулга нь ижил боловч хэлбэр хийцийн хувьд өвөрмөц, сонирхолтой байх шийдлийг олж,  шинэлэг хэлбэрээр хийсэн гэдгээ тус телевизийнхэн мэдэгдэж байна. Сурагчдын хувьд товлосон цагт хичээлээ үзэж, сайн суралцах л үлдэж байна.Учир нь сургуулиуд эргэн нээгдэж, үйл ажиллагаа хэвийн болсон тэр үед багш нар теле хичээлийн дагуу асуулга шалгалт явуулж, сурагчдад дүн тавих юм байна. Теле хичээлийн дэлгэрэнгүй хуваарь:

ДАВАА гариг 2009 он 11 сарын 9
10:00    1-р ангийн Монгол хэлний хичээл / Сэдэв: хэл яриаг хөгжүүлэх. Заах багш Ч.Дэлгэрмаа, 73 дугаар сургууль, Б.Болорсайхан 93 дугаар сургуулийн багш /

10:35    2-р ангийн Монгол хэлний хичээл/ 12 жил /  / Сэдэв: Ы,ИЙ-г зөв бичих тухай. Заах багш: Б.Баярмаа, "Ирээдүй" , Ц.Алимаа, "Ирээдүй" цогцолбор сургуулийн багш/

11:15    2-р ангийн Монгол хэлний хичээл/ 11 жил / / Сэдэв: Балархай эгшгийн дүрэм. Заах багш: Т.Должинсүрэн, "Эрдмийн ундраа" цогцолбор, Т.Мөнхзул, 71 дүгээр сургуулийн багш

11:50    7-р ангийн Монгол хэлний хичээл  / шилж / Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал, Заах багш: Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш

12:30    7-р ангийн Монгол хэлний хичээл / Сэдэв: Эхийн задлал . Заах багш: Д.Алтанцог, 13 дугаар сургуулийн багш /

13:10    8-р  ангийн Монгол хэлний хичээл / Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал . заах багш: Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш /

14:10    9-р ангийн Монгол хэлний хичээл/ Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал. Заах багш: Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш/

14:45    3-р ангийн Монгол хэлний хичээл/ Сэдэв: Захирах анхааруулах өгүүлбэр. Заах багш: Ж.Наранзул, 47 дугаар сургууль,  Ж.Цоггэрэл, 20 дугаар сургуулийн багш/

15:25    4-р ангийн Монгол хэлний хичээл /Сэдэв: Эхийн хувиргал. Багш: Н.Мөнхтуяа, 24 дүгээр сургууль,  Б.Тамирмаа, 9 дүгээрсургуулийн багш/

16:00    5-р ангийн Монгол хэлний хичээл /Сэдэв: Эхийн хувиргал. Багш: Д.Батцэцэг, 33 дугаар сургууль,  Ц.Шархүү, 18 дугаар сургуулийн багш/
20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

МЯГМАР гараг 2009 он 11 сарын 10
10:30    7-р ангийн Монгол хэлний хичээл / шилж / / Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал. Багш: Ц.Уранбилэг, 15 дугаар сургуулийн багш

11:05    7-р ангийн Монгол хэлний хичээл / Сэдэв: Эхийн задлал  Багш: Д.Цэрэнлхам, 1 дүгээр сургуулийн багш /

11:45    8-р ангийн Монгол хэлний хичээл /Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал. Багш: Д.Туяа, 8 дугаар сургуулийн багш/

12:20    9-р ангийн Монгол хэлний хичээл /Сэдэв: Өгүүлбэрийн задлал. Багш: Б.Цасанчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш/

13:00    7-р ангийн Түүхийн хичээл / Сэдэв: Сэргэн мандалтын соёл. Багш П.Ганбат, 73 дугаар сургуулийн багш/

14:00    8-р ангийн Түүхийн хичээл /Сэдэв: Монголын эртний улсуудын соёлын хөгжил. Багш: Б.Оюунбилэг, 97 дугаар сургуулийн багш/


20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

ЛХАГВА гариг 2009 он 11 сарын 11
10:00    9-р ангийн Түүхийн хичээл / Сэдэв: 1921-1924 оны нийгэм, эдийн засгийн талаарх арга хэмжээ. Багш: Ч.Наранцэцэг, 53 дугаар сургуулийн багш/

10:35    10-р ангийн Нийгмийн хичээл /Сэдэв: Нийгмийн давхраажилтын нийгмийн хамгаалал. Багш: Ж.Энхцэцэг, 57 дугаар сургуулийн багш/

11:15    11-р ангийн Нийгмийн хичээл /Сэдэв: Соёл гэж юу вэ?. Багш: С.Долгорсүрэн, "Оюуны ундраа" цогцолбор сургуулийн багш/

11:50    9-р ангийн Түүхийн хичээл / Сэдэв: 1921-1924 оны нийгэм, эдийн засгийн талаарх арга хэмжээ. Багш: Ч.Наранцэцэг, 53 дугаар сургуулийн багш/

12:30    10-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: Комбинаторик. Багш: Б.Энхболд, "Шинэ үе" сургуулийн багш/

13:10    11-р  ангийн Математикийн хичээл /Сэдэв: Магадлал. Багш: Б.Энхболд, "Шинэ үе" сургуулийн багш/

14:10    10-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: Тригонометрийн хялбар тэгшитгэл бодох. Багш: Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал/

14:45    11-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: Тригонометрийн тэгшитгэл бодох аргууд. Багш: Ц.Сүрэнхорлоо, 11 дүгээр сургуулийн захирал/

15:25    1-р ангийн Математикийн хичээл /Орон зайн сэдвээр. Багш: Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш

16:00    2-р ангийн Математикийн хичээл / 12 жил / /Сэдэв: 2-ийн хүрд. Багш: З.Норжмоо, 45 дугаар сургууль, Б.Наранбат, 38 дугаар сургуулийн багш/
20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

ПҮРЭВ гариг 2009 он 11 сарын 12
10:00    2-р ангийн Математикийн хичээл / 11жил / /Сэдэв: 7 ба 8-ийн хүрд. Багш: Ж.Туяа, 9 дүгээр сургууль, Ч.Чагцал, 1 дүгээр сургуулийн багш/

10:35    3-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: тоог нэг оронтой тоогоор үржүүлэх. Багш: Ш.Пунсалдулам, Б.Уянга, "Ирээдүй"  цогцолбор сургуулийн багш/

11:15    4-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: Олон оронтой тоог үржүүлэх, хуваах. Багш: Ч.Дархижав, 2 дугаар сургуулийн багш,
Б.Батцэцэг, 114 дүгээр сургуулийн багш/

11:50    5-р ангийн Математикийн хичээл. / Сэдэв: 10-тын бутархайг нэмэх хасах. Багш: Б.Эрдэнэчимэг, 33 дугаар сургуулийн багш Б.Солонго, 32 дугаар сургуулийн багш/

12:30    7-р ангийн Математикийн хичээл / шилж //Сэдэв: Энгийн бутархайн нэмэх, хасах үйлдэл. Багш: Ш.Лхагва,1 дүгээр сургуулийн багш/

13:10    7-р  ангийн Математикийн хичээл. / Сэдэв: Олон гишүүнтийг үржигдэхүүн болгон задлах . багш: Ц.Нармандах,11 дүгээр сургуулийн багш /

14:10    8-р ангийн Математикийн хичээл. /Сэдэв: Квадрат тэгшитгэл, түүнийг бодох. Багш: Р.Түмэнжаргал, Нийслэлийн 24 дүгээр сургуулийн багш/

14:45    9-р ангийн Математикийн хичээл /Сэдэв: Геометр прогоесс, түүний чанар. Багш: А.Хишигмаа, "Орчлон" сургуулийн багш/

15:25    8-р ангийн Математикийн хичээл / Сэдэв: Квадрат тэгшитгэл бодох томьёо. Багш: Р.Түмэнжаргал, Нийслэлийн 24 дүгээр сургуулийн багш/

16:00    9-р ангийн Математикийн хичээл /Сэдэв: Геометр прогоессийн ерөнхий гишүүний томьёо. Багш: А.Хишигмаа, "Орчлон" сургуулийн багш/

20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

БААСАН гариг 2009 он 11 сарын 13
10:00    7-р ангийн Физикийн хичээл / Шилж //Сэдэв: Дулаан. Багш: Н.Оюунчимэг, Нийслэлийн 1 дүгээр сургуулийн багш/

10:35    7-р ангийн Физикийн хичээл /Сэдэв: Дуу авиа. Багш: Н.Оюунчимэг, Нийслэлийн 1 дүгээр сургуулийн багш/

11:15    8-р ангийн Физикийн хичээл/ Сэдэв: Дулаан ба температур. Багш: О.Идэрсайхан, "Шинэ үе" сургуулийн багш/

11:50    9-р ангийн Физикийн хичээл. / Сэдэв: Механик энерги. Багш: Я.Мөнхсайхан, МУБИС-ийн багш/

12:30    10-р ангийн Физикийн хичээл. / Сэдэв: Дулааны хөдөлгүүр. Багш: Д.Баасансүрэн, Нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн багш/

13:10    11-р  ангийн Физикийн хичээл /Сэдэв: Долгион. Багш: Р.Бавуудорж, "Шинэ Монгол" сургуулийн багш/

14:10    10-р ангийн Физикийн хичээл./ Сэдэв: Цахилгаан станц. Багш: Д.Баасансүрэн, Нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн багш/

14:45    7-р ангийн Биологийн хичээл /Сэдэв: Эс, эд. Багш: Ж.Гантуяа, 65 дугаар сургуулийн багш/

15:25    8-р ангийн Биологийн хичээл/ Сэдэв: Эрхтэн, эрхтэн тогтолцоо. Багш: Ч.Мөнгөнцэцэг, 1 дүгээр сургуулийн багш/

16:00    9-р ангийн Биологийн хичээл /Сэдэв: Ургамлын эрхтэн. Багш: О.Оюунтунгалаг, 1 дүгээр сургуулийн багш./
20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

2009 оны 11 сарны.16 /даваа/
10:00    10 -р ангийн биологийн хичээл / Сэдэв:Эс. Багш: Ч.Эрдэнэбаатар, 1 дүгээр сургуулийн багш

10:35    11-р ангийн биологийн хичээл /Сэдэв: Үржлийн хэлбэрүүд  . Багш: Р.Пүрэвдаш, 31 дүгээр сургуулийн багш

11:15    7-р ангийн газарзүйн хичээл /Сэдэв: Дэлхийн хуурай газар  Багш: Ц.Алтантуяа, "Эрдмийн өргөө" цогцолбор сургуулийн багш

11:50    8-р ангийн газарзүйн хичээл / Сэдэв: Хүн амын газар зүй. Багш: Ц.Цэнгэл, 84 дүгээр сургуулийн багш

12:30    9-р ангийн газарзүйн хичээл / Сэдэв: Газрын зураг  . Багш: Г.Уранчимэг 18 дугаар сургуулийн багш

13:10    10-р  ангийн газарзүйн хичээл /Сэдэв: Чулуун мандал. Багш: Л.Энхжаргал 47 дугаар сургуулийн багш

14:10    11-р ангийн газарзүйн хичээл / Сэдэв: Дэлхийн хүн амын газар. Багш: Ч.Батням 47дугаар сургуулийн багш

14:45    7-р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв: Pop star ' s week. Багш: З.Болормаа, 84 дүгээр сургуулийн багш

15:25    8-р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв. My duties /давталт/ Багш: Р.Ариунаа 84 дүгээр сургуулийн багш

16:00    9-р ангийн англи хэлний хичээл / 12 жил / /Сэдэв: Going out /давталт/  Багш: М.Мөнхнасан, 50 дугаар сургуулийн багш /

20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.


2009 оны 11 сарны.17 /мягмар/
10:00    10 -р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв: A volunteer ' s life. Багш: Б.Золзаяа, 77  дугаар сургуулийн багш

10:35    11-р ангийн англи хэлний хичээл/Сэдэв: I could do a at your age. Багш: О.Гүнжидмаа, 18 дугаар сургуулийн багш

11:15    7-р ангийн англи хэлний хичээл /Сэдэв: Pop star ' s eating habits Багш: З.Болормаа, 84 дүгээр сургуулийн багш

11:50    8-р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв: Work duties. Багш: Р.Ариунаа 84 дүгээр сургуулийн багш

12:30    9-р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв: First love. Багш: М.Мөнхнасан, 50 дугаар сургуулийн багш

13:10    10-р  ангийн англи хэлний хичээл /Сэдэв: The internet is cool. Багш: Б.Золзаяа, 77  дугаар сургуулийн багш

14:10    11-р ангийн англи хэлний хичээл / Сэдэв: When I was a child I used to . . .. Багш: .Гүнжидмаа, 18 дугаар сургуулийн багш

14:45    7-р ангийн орос хэлний хичээл /шилж// Сэдэв: Что в сумке. Багш: Р.Бямбадулам, 47 дугаар сургуулийн багш

15:25    8-р ангийн орос хэлний хичээл / Сэдэв: Я живу в Монголии Багш: М.Өлзийбаяр, 23 дугаар сургуулийн багш

16:00    7-р ангийн орос хэлний хичээл / 12 жил / /Сэдэв : Чья это сумка Багш: Р.Бямбадулам, 47 дугаар сургуулийн багш

2009 оны 11 сарны.18 /лхагва/
10:00    8 -р ангийн орос хэлний хичээл / Сэдэв: Мой родной город Улаанбаатар. Багш: М.Өлзийбаяр, 23 дугаар сургуулийн багш

10:35    9-р ангийн орос хэлний хичээл /Сэдэв: Погода. Багш: Т.Зулмира, 20 дугаар сургуулийн багш

11:15    9-р ангийн орос хэлний хичээл /Сэдэв: Веремени. Багш: Т.Зулмира, 20 дугаар сургуулийн багш

11:50    8-р ангийн Химийн хичээл / Сэдэв: Химийн томьёо. Багш: А.Нямхүү, 45 дугаар сургуулийн багш

12:30    8-р ангийн Химийн хичээл / Сэдэв: Химийн урвал. Багш: А.Нямхүү, 45 дугаар сургуулийн багш

13:10    9-р  ангийн Химийн хичээл /Сэдэв: Метал биш элементүүд. Багш: Б.Өнөржаргал, "Шинэ Монгол" сургуулийн багш

14:10    9-р ангийн Химийн хичээл / Сэдэв: Метал биш элементүүд. Багш: Б.Өнөржаргал, "Шинэ Монгол" сургуулийн багш

14:45    10-р ангийн Химийн хичээл / Сэдэв: Химийн урвалын зүй тогтол. Багш: Д.Чулуун, 21 дүгээр сургуулийн багш

15:25    11-р ангийн Химийн хичээл / Сэдэв: Изомер. Багш: Д.Хандаа 23 дугаар сургуулийн багш

20:00-21:30  “Би ойлгосонгүй” Эцэг эхчүүдэд зориулсан асуулт хариултын нэвтрүүлэг.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null