ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүд

 


Салбар
Хөтөлбөрийн нэр Баталсан тогтоол, огноо Хугацаа
/оноор/
Зорилтын
тоо
Шалгуур vзvvлэлт
1  Боловсрол Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр
2008№316
2009-2015
15
2 2004,№14
2002-2010
5
7
3 Бичиг үсгийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр
2004,№244
2004-2012
4
9
4 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-2 2008,№196
2008-2015
4
6
5 Англим хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр-2 2008,№293
2009-2020
3
10
6  Соёл, урлаг
Монгол хөөмийн үндэсний хөтөлбөр
2007,№159
2008-2014
4
6
7 Сонгодог урлаг үндэсний хөтөлбөр 2001,№266
2002-2008
4
5
8 Морин хуур, уртын дуу үндэсний хөтөлбөр
2005,№43 2005-2014
3
3
9 Үндэсний соёлын өвийн мэдээллийг тоон системд оруулах, хадгалах хөтөлбөр 2005,№244
2006-2008
5
5
10 Түүх соёл үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах сэргээн засварлах хөтөлбөр
2007,№303
2008-2015
11
8
11  Шинжлэх ухаан, технологи Шинжлэх ухаан технологийг 2010 он хүртэл хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 2002,№14
2002-2010
9 4
12 Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 2007,№306 2007-2015


Дэлгэрэнгүй үзэхийг хүсвэл энд дарна уу


start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null