ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : ЕБС-ийн ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгаа авах тухай

ЕБС-ийн ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгаа авах тухай

ЕБС-ийн ажилчдын дэлгэрэнгүй судалгааг намрын статистик мэдээлэлд тулгуурлан гаргаж 11 дүгээр сарын 05 ны дотор lkhagva_bsg@yahoo.com  хаягаар ирүүлнэ үү. Маягтыг доорх холбоосоор татаж авна уу

Маягт татаж авах

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null