ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 12 жилийн сургалттай 5 дугаар ангийн хичээлүүдийн нэгж хичээлийн хөтөлбөрүүд

12 жилийн сургалттай 5 дугаар ангийн хичээлүүдийн нэгж хичээлийн хөтөлбөрүүд

2012-2013 оны хичээлийн жилд Математик, Хүн нийгэм, Дүрслэх урлаг, Технологийн хичээлүүдийн нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн цагийн хуваарилалт 5-р ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, зөвлөмж дээр гаргасан хуваарилалтыг мөрдөнө.

Монгол хэл, Хүн байгаль, Эрүүл мэнд хичээлүүдийн хуваарилалтыг гарган танилцуулж байна.

Татаж авах

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null