ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2012-2013 оны хичээлийн жилд дагаж мөрдөх сургалтын төлөвлөгөө

Шилжилтийн 7 дугаар анги БСШУСайдын 2009 оны 301 дүгээр тушаалаар баглагдсан сургалтын төлөвлөгөө

11 жилийн тогтолцооны 5 дугаар анги 2007 оны 236 дугаар тушаалаар багтлагдсан сургалтын төлөвлөгөө

11 жилийн тогтолцооны 10, 11 дүгээр анги 2008 оны 298 дугаар тушаалаар батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр хичээллэнэ

12 жилийн тогтолцооны 1-5, 8-10 дугаар ангиуд БСШУСайдын 2011 оны 369 дугаар тушаалаар батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр тус тус хичээллэнэ

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null