ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 3-р ангийн монгол хэлний олимпиадын дүн мэдээ

3-р ангийн монгол хэлний олимпиадын дүн мэдээ

4 дүгээр байранд Мэргэд сургуулийн 3а биш 3б анги шалгарсан юм байна.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null