ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Нэрсийн жагсаалт гаргах тухай

Нэрсийн жагсаалт гаргах тухай

Монгол улсын иргэний шинэ үнэмлэх олгох ажлыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага, чиглэлээр хангах, иргэний үнэмлэх хэвлэх, түгээх, тараах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Ё.Отгонбаяр ажиллаж байгаа билээ. Ажлын хэсгийн хуралдаанаар сайдад Энэхүү ажлыг шуурхай зохион байгуулахад аймгийн боловсрол, соёлын байгууллагын албан хаагчдыг татан оролцуулан дэмжлаг үзүүлэх үүргийг сайдад дахин өгсөн байна. Иймд та бүхэн орон нутагт энэ чиглэлээр ажиллах албан хаагчдын нэрсийн жагсаалтыг гарган тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэний бүртгэл, мэдээллийн асуудал хариуцсан байгууллагад хүргүүлэн ажиллах нь зүйтэй байна.

Боловсрол, соёлын газрын дарга Б.Мөнхжаргал

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null