ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Физикийн хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх зөвлөмж

Кинетик ба потенциал энерги, түүний ялгааг  харуулсан сургалтын хэрэглэгдэхүүн дутмаг байдаг. Үүнийг интернетээс хэрхэн хайх талаар та бүхэнд хүргэж байна.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null