ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : “Биотехнологи ба орчин үеийн биологийн шинжлэх ухаан ” сэдэвт сургалт

“Биотехнологи ба орчин үеийн биологийн шинжлэх ухаан ” сэдэвт сургалт

МУИС-ийн Экологийн Боловсролын Төвөөс биологи, экологи, байгаль шинжлэлийн багш нарт зориулсан мэргэжил дээшлүүлэх кредиттэй “Биотехнологи ба орчин үеийн биологийн шинжлэх ухаан ” сэдэвт сургалтыг хичээлийн 8-р байранд (ЭБТөв дээр) 2012 оны 03-р сарын 26-ноос эхлэн явуулах гэж байна.
Сургалтанд оролцогчдыг 2012 оны 03 дүгээр сарын 19-23 хооронд өөрийн байранд бүртгэнэ.
Сургалтанд хамрагдсан хүмүүст сертификат олгох ба сургалтын төлбөр 40,000 төгрөг байна.
Холбогдох утас: 350529, 350535, 77307730(8104), 88772961,98621894

Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, хичээлийн гол агуулга

1. Онол, лекцийн хэсэг

2 кредит

Сэдэв

Хичээлийн гол агуулга

Цаг

Хичээл заах багш

1

Биотехнологийн ШУ-ны хөгжил, хэтийн төлөв

Биотехнологийн шу-ны түүхэн хөгжил, хөгжлийн хэтийн төлөв, бусад шинжлэх ухааны уялдаа холбоо

2

Б.Батжаргал,

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биохими-биоорганик тэнхимийн эрхлэгч

2

Генийн инженерчлэл

Генийн инженерчлэлийн үндэс, рекомбинант ДНХ-ийн технологи, PCR, ДНХ-ийн дараалал тогтоох

2

Доктор Д.Баярлхагва, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биофизикийн тэнхмийн багш

3

Эсийн инженерчлэл

Эсийн бүтэц үйл ажиллагааны харилцан үйлчлэлийг ойлгох зохицуулах, генийн инсерци, гибридомын технологи, бодисын солилцооны инженерчлэлийн тухай үндсэн ойлголтуудыг үзнэ

2

Докор Д.Дөлгөөн, ШУТИС-ийн Хүнсний Инженер, Биотехнологийн сургуулийн багш

4

Биохимийн инженерчлэлийн үндэс

Биохимийн инженерчлэлийн үндэс биопроцесс дезайн, биореактор бүтэц зохион байгуулалт

2

Б.Батжаргал,

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биохими-биоорганик тэнхимийн эрхлэгч

5

Бэхжүүлсэн эс ба ферментүүд

Фермент болон эсийг бэхжүүлэх физик ба химийн аргууд, бэхжүүлсэн ферментийг хэрэглэх нь

2

Б.Батжаргал,

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биохими-биоорганик тэнхимийн эрхлэгч

6

Трансгенийн ургамал, амьтан

Шилжмэл гентэй ургамал амьтдыг гарган авах арга зүй, тэдгээрийн хэрэглээ, биотехнологийн ёс зүй

2

Доктор Г.Баярмаа, Ж.Хулан, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, генетик, молекул биологийн тэнхимийн багш

7

Генийн сангийн хамгаалал

Ургамлын генийн нөөц, генетикийн сүйрэл, хомсдол, генийн нөөцийг хадгалах арга, генийн нөөц ба биотехнологи

2

н.Оюунтуяа

ХААИС-ийн багш

8

Ургамлын биотехнологи

Ургамлын биотехнологийн үндсэн ойлголт, хөгжлийн төлөв, хэрэглээ

2

Др. Г.Баярмаа

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, генетик, молекул биологийн тэнхмийн багш

9

Хүнсний биотехнологи

Хүнсний биотехнологийн хөгжил, чиг хандлага, биотехнологийн аргаар үйлдвэрлэж буй хүнсний бүтээгдэхүүнүүд

2

Б.Батжаргал,

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биохими-биоорганик тэнхимийн эрхлэгч

10

Эрчим хүч уул уурхайн биотехнологи

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд биотехнологийн аргыг ашиглан хямд үнэтэй бүтээгдэхүүн гарган авах, уул уурхайн хаягдлыг боловсруулах, бага гарцтайхүдрийг баяжуулахад микроорганизмыг хэрэглэх нь

2

Доктор Чинзориг, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, микробиологийн тэнхимийн багш

11

Ангаах ухааны биотехнологи

Анагаах ухаанд биотехнологийг хэрэглэх хүрээ, шинэ эм эмийн бодисгарган авах, генийн эмчилгээ,

2

Доктор Ж.Хулан, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, генетик, молекул биологийн тэнхимийн багш

12

Биоинформатик

Биоинформатикийн шинжлэх ухааны хөгжлийн түүх, Дараалал ба нэршил, мэдээллийн эх үүсвэр, биоинформатикийн хэрэгслийг ашиглан анализ хийх

2

П.Энхбаяр, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биофизикийн тэнхмийн багш

13

Биоаюулгүй байдал

Биоаюулгүй байдлын олон улсын эрх эрх зүйн баримт бичгүүд, Олон улс болон Монгол улс дахь хэрэгжилт

2

Доктор Д.Баярлхагва, МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, генетик, молекул биологийн тэнхимийн эрхлэгч

14

Биофизикийн шу хөгжил, хэтийн төлөв

Биофизикийн шинжлэх ухаан юуг судлах вэ, түүхэн хөгжил, судалгааны чиглэл аргууд

2

Др. Проф. Гунаажав

МУИС-ийн Биологи, биотехнологийн сургууль, биофизикийн тэнхмийн багш

Бүгд

28


2. Туршлага судлах, туршилтын хэсэг

Сургалтын хэлбэр

Сэдэв

Цаг

Удирдах багш

Оролцогч багшийн зэмших чадвар

1

Дадлага туршилт

Экологийн ул мөр, түүнийг тооцох

2

Др. Р. Сүнжидмаа

МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв

Экологийн ул мөрийн тухай ойлголт, түүнийг тооцох

2

Дадлага туршилт

МУИС, ББС-ийн биотехнологийн лабораторуудтай танилцах

2

МSc. Х. Буянхишиг

МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв

Орчин үеийн биотехнологийн хичээлийн лабораторууд тэдгээрийн үйл ажиллагаатай танилцаж тэдгээрээс хичээлд хэрэглэглэж болох туршилт дадлагыг олж авах

Туршлага судлах

Цэцгийн хүлэмж, амьтан судлалын музейтэй танилцуулах

2

МSc. Г.Энхтүвшин,

МSc. Х. Буянхишиг

МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв

Бодит үзмэрийг хичээлд ашиглах боломж, өөрийн сургуулийн орчноо хүүхдийн экологийн боловсролд хувь нэмэр оруулахуйцаар хэрхэн тохижуулж болох, орчин тойрондоо хэрхэн ногоон байгууламжийг бий болгох талаар санаа авах

4

Туршлага судлах

Цэцэрлэгт хүрээлэн, мод үржүүлэг

6

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null