ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 2012 ОНЫ ЭЕШ-Д БҮРТГҮҮЛЖ БУЙ ШАЛГУУЛАГЧДААС АВАХ АСУУЛГА

2012 ОНЫ ЭЕШ-Д БҮРТГҮҮЛЖ БУЙ ШАЛГУУЛАГЧДААС АВАХ АСУУЛГА

2012 ОНЫ ЭЕШ-Д БҮРТГҮҮЛЖ БУЙ ШАЛГУУЛАГЧДААС АВАХ АСУУЛГА

1) Ам бүлийн тоо

1) 1-3

2) 4-6

3) 7-9

4) 10-15

5) 16 ба түүнээс дээш

2) Та өөрийн гэр бүлийн амьжиргааны байдлыг үнэлнэ үү?

1) Маш сайн

2) Сайн

3) Дундаж

4) Муу

5) Маш муу

3) Танай гэр бүлийн сарын дундаж орлого хэд вэ?

1) Орлогогүй

2) 140,000 хүртэлх

3) 300,000 – 500,000 хүртэлх

4) 600,000 – 900,000 хүртэлх

5) 1,000,000 – 3,000,000 хүртэлх

4) Суралцах хугацаандаа хаана амьдардаг вэ?

1) Гэрт

2) Орон сууцанд

3) Хашаа, байшинд

4) Хувийн сууцанд

5) Дотуур байранд

6) Асрамжийн газарт

5) Гэртээ хэн, хэнтэйгээ амьдардаг вэ?

1) Аав

2) Ээж

3) Ах /ах нар/

4) Эгч /эгч нар/

5) Дүү /дүү нар/

6) Өвөө

7) Эмээ

8) Хойд аав

9) Хойд ээж

10) Асрамжийн газрынхан

11) Дотуур байранд сургууийнхантайгаа

12) Хамаатныдаа

13) Таньдаг айлдаа

6) Аав тань ямар боловсролтой вэ?

1) Боловсролгүй

2) Бага боловсролтой

3) Суурь боловсролтой

4) Бүрэн дунд боловсролтой

5) ТМС төгссөн

6) Техниккум төгссөн

7) Дипломын боловсролтой

8) Бакалаврын боловсролтой

9) Бакалавраас дээш түвшний боловсролтой

10) Мэдэхгүй

7) Ээж тань ямар боловсролтой вэ?

1) Боловсролгүй

2) Бага боловсролтой

3) Суурь боловсролтой

4) Бүрэн дунд боловсролтой

5) ТМС төгссөн

6) Техниккум төгссөн

7) Дипломын боловсролтой

8) Бакалаврын боловсролтой

9) Бакалавраас дээш түвшний боловсролтой

10) Мэдэхгүй

8) Танай аав хаана ажилладаг вэ?

1) Төсвийн байгууллагад

2) Хувийн хэвшилд

3) Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг

4) Малчин

5) Ажилгүй

6) Тэтгэвэрт

7) Групптэй байдаг

9) Танай ээж хаана ажилладаг вэ?

1) Төсвийн байгууллагад

2) Хувийн хэвшилд

3) Хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг

4) Малчин

5) Ажилгүй

6) Тэтгэвэрт

7) Групптэй байдаг

10) Та төрөлжсөн ангид суралцдаг уу?

1) Тийм

2) Үгүй (энэ хариултыг сонгосон бол 12-р асуулт руу шилжинэ үү)

11) Та ямар хичээл сонгон суралцдаг вэ?

1) Математик

2) Монгол хэл

3) Нийгмийн тухай мэдлэг

4) Англи хэл

5) Орос хэл

6) Газар зүй

7) Физик

8) Биологи

9) Хими

10) Түүх

12) Танай сургуулийн багш нар хичээлээ сонирхолтой байдлаар заадаг уу?

1) Байнга

2) Заримдаа

3) Ихэнхидээ

4) Үгүй

5) Мэдэхгүй

13) Танай ангид хичнээн сурагч сурдаг вэ?

1) 1-15

2) 16-25

3) 26-35

4) 36-45

5) 46 ба түүнээс дээш

14) Та дараах хичээлүүдийг хэр сонирхон судалдаг вэ?

Хичээлийн нэр

Тийм, маш их

Тийм, гэхдээ бага зэрэг

Хэлэхэд хэцүү

Үгүй, тийм ч их биш

Огт үгүй

1

Математик

5

4

3

2

1

2

Монгол хэл

5

4

3

2

1

3

Нийгмийн тухай мэдлэг

5

4

3

2

1

4

Англи хэл

5

4

3

2

1

5

Орос хэл

5

4

3

2

1

6

Физик

5

4

3

2

1

7

Биологи

5

4

3

2

1

8

Хими

5

4

3

2

1

9

Газар зүй

5

4

3

2

1

10

Түүх

5

4

3

2

1

15) Танай сургуулийн сургалтын орчин, болон материаллаг бааз таны бодлоор?

1) Сайн

2) Дунд зэрэг

3) Тааруухан

4) Мэдэхгүй

16) Танай сургуулийн багш нар гэрийн даалгавар өгдөг үү?

1) Байнга өгдөг

2) Заримдаа өгдөг

3) Өгдөггүй

17) Чи хичээлтэй өдрөө дараах ажлуудад ойролцоогоор хэдэн цаг зарцуулдаг вэ?

Асуултын хэлбэр

Хэлж мэдэхгүй байна

Цаг зарцуулдаггүй

1 цагаас бага хугацаа

1 - 3 цаг

4 - 5 цаг

6 ба түүнээс дээш цаг

1

Гэрийн даалгавраа хийхэд

1

2

3

4

5

6

2

Номын санд суухад

1

2

3

4

5

6

3

Гэр орныхоо ажилд туслахад

1

2

3

4

5

6

4

Дүү нараа асрахад

1

2

3

4

5

6

5

Найз нартайгаа уулзахад

1

2

3

4

5

6

6

Телевиз үзэх, FM радио сонсоход

1

2

3

4

5

6

7

Мөнгө олох ажил хийж гэр орныхоо амьдралд дэм болоход

1

2

3

4

5

6

18) Чи хичээлтэй үеийн 7 хоногт дараах ажлуудад ойролцоогоор хэдэн цаг зарцуулдаг вэ?

Асуултын хэлбэр

Хэлж мэдэхгүй байна

Цаг зарцуулдаггүй

1 цагаас бага хугацаа

1 - 3 цаг

4 - 5 цаг

6 ба түүнээс дээш цаг

1

Дугуйлан, секцэд явахад

1

2

3

4

5

6

2

Төлбөртэй давтлага авахад

1

2

3

4

5

6

3

Сонгон суралцах хичээлд

1

2

3

4

5

6

4

Найз нарынхаа хичээлд туслахад

1

2

3

4

5

6

5

Найз нарынхаа гэр орны ажилд туслахад

1

2

3

4

5

6

6

Анги танхимаа цэвэрлэхэд

1

2

3

4

5

6

19) Байгалийн ухааны хичээлүүдийг нэгтгэж заах нь танд хэр өгөөжтэй байсан бэ?

1) Өгөөжтэй байсан

2) Өгөөж муутай

3) Мэдэхгүй

20) Таны бодлоор Математик, монгол хэл, англи хэлний хичээлийг элсэлтийн ерөнхий шалгалтаар заавал авдаг болох нь зөв үү?

1) Авах нь зөв

2) Буруу

3) Тэгэх шаардлагагүй

4) Мэдэхгүй байна

21) Та ..... дараах хичээлүүдийг сонгосон байгаа бөгөөд МИДСК-ийн оюутан элсүүлэх мэргэжлийн бүлгийн .... группээс хуваарь сонгох боломжтой байна.

Хичээлийн нэр Групп Их, дээд сургуулийн нэр Мэргэжил сонголт
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null