ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 12 жилийн ЕБС-д хэрэглэгдэх сурах бичиг

12 жилийн ЕБС-д хэрэглэгдэх сурах бичиг

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 1-р ангийн сурах бичгүүд:

Бэлтгэл I (174.01 MB)

        Хүн орчин I (108.52 MB)

        Дуу хөгжим I (29.43 MB)

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 2-р ангийн сурах бичгүүд:

       - Математик II /Монгол хэл/ (174.77 MB)

       - Математик II /Казак хэл/ (146.36 MB)

       - Монгол хэл II (21.09 MB)

       - Эх хэл II (44.45 MB)

       - Хүн орчин II /Монгол хэл/ (76.53 MB)

       - Хүн орчин II /Казак хэл/ (98.75 MB)

       - Дүрслэх урлаг технологи II /Монгол хэл/ (176.65 MB)

       - Дүрслэх урлаг технологи II /Казак хэл/ (165.38 MB)

       - Дуу хөгжим II /Монгол хэл/ (226.42 MB)

       - Дуу хөгжим II /Казак хэл/ (113.59 MB)

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 3-р ангийн сурах бичгүүд:

       - Математик III /Монгол хэл/ (31.07 MB)

       - Математик III /Казак хэл/ (503.31 MB)

       - Монгол хэл III (101.13 MB)

       - Эх хэл III (45.36 MB)

       - Хүн орчин III /Монгол хэл/ (81.35 MB)

       - Дүрслэх урлаг технологи III /Монгол хэл/ (15.93 MB)

       - Дуу хөгжим III /Монгол хэл/ (369.01 MB)

       - Дуу хөгжим III /Казак хэл/ (389.05 MB)

Эх сурвалж: http://www.mecs.gov.mn/blog-175-494.mw

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null