ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : МИДСК-ЫН ГИШҮҮН СУРГУУЛИУДЫН ХӨДӨӨ ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

МИДСК-ын гишүүн их, дээд, сургууль, коллежид 2011 - 2012    оны    хичээлийн      жилд     суралцах оюутан   элсүүлэх   комисс  орон   нутагт   доорхи хуваарийн дагуу очиж ажиллана.

¹

Аймаг

Хуваарь

1

Архангай

2/YII-8/YII

2

Баян-Өлгий

1/YII-8/YII

3

Баянхонгор

4/YII-9/YII

4

Булган

2/YII-8/YII

5

Говь-Алтай

1/YII-8/YII

6

Говь-Сүмбэр

2/YII-8/YII

7

Дархан-Уул

2/YII-8/YII

8

Дорнод

3/YII-8/YII

9

Дорноговь

2/YII-8/YII

10

Дундговь

2/YII-8/YII

11

Завхан

2/YII-7/YII

12

Орхон

2/YII-8/YII

13

Өмнөговь

1/YII-8/YII

14

Өвөрхангай

2/YII-8/YII

15

Сүхбаатар

2/YII-8/YII

16

Сэлэнгэ

2/YII-8/YII

17

Хөвсгөл

2/YII-9/YII

18

Хэнтий

2/YII-8/YII

19

Увс

2/YII-9/YII

20

Ховд

2/YII-9/YII

21

Төв

2/YII-8/YII

22

Багануур

2/YII-8/YII

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null