ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Математикийн "Нууц жор" гэрийн багш Видео хичээл

Математикийн "Нууц жор" гэрийн багш Видео хичээл


Зорилго: Хүн бүрийн амьдралд тохиолдох анхны том шалгалт болох ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАНД амжилттай оролцох, математикийн хичээлийн хоцрогдол арилгах, математикийн хичээл сонгон суралцдаг сурагчид болон математикийн багшийн мэргэжлээр төгсөж буй шинэхэн багш нартаа заах аргын гарын авлага болгон ашиглахад зориулан бэлтгэсэн болно.

Улсын тэргүүний 1-р сургуулийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш Н.Энхбаатар, Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, тэргүүлэх зэрэгтэй багш Д.Бат-Орших нарын олон ижлийн дадлага туршлага дээр тулгуурлан энэхүү видео хичээлийг боловсруулан гаргажээ.

11-р ангийн гэрийн багш видео хичээлийн тухайд нийт 22 сэдвийн дагуу 500 минутын турш үргэлжлэх 150 гаруй жишээ тайлбар бодлого орсон ЭЕШ-д бие даан бэлдэхэд зориулан гаргаж буй анхны интерактив видео хичээл юм. Хиээл нь 2 хэсгээс бүрдэх ба дараах сэдвүүдийг агуулсан болно. Үүнд:

1-р DVD

- Тригонометрирйн урвуу функц

- arccos функц

- arcsin, arccos функцийн чанарууд

- Тригонометрийн урвуу функцтэй тэгшитгэл бодох

- Тригонометрийн тэгшитгэл

- Тригонометрийн хялбар тэгшитгэл tgx = a, ctgx = a шийдийг хэрхэн бичих вэ?

 - y = a sin(bx+c) функцийн график хэрхэн багйуулах вэ?

- y = sinx, y =  cosx, y = tgx, y = ctgx функцийн график

- Тригонометрийн тэнцэтгэл биш

- Эх функц, Эх функц олох 3 дүрэм

- Тодорхой биш интеграл

- Тодорхой интеграл, дүрсийн талбай

- Муруй шугаман трапецийн талбай

2-р DVD

- Иррациональ тэгшитгэл

- Иррациональ тэгшитгэлүүдийг бодох аргууд

- Иррациональ тэнцэтгэл биш

- Илтгэгч тэгшитгэл

- Илтгэгч тэнцэтгэл биш

- Логарифм тэгшитгэл

- Логарифм тэнцэтгэл биш

- Тэгшитгэлүүдийн систем

- 2010 оны ЭЕШ материалыг бодож тайлбарлав

Нийт төгсөгчдиддөө ЭЕШ-д амжилт хүсье

 Та бүхэн сонирхож байвал 91006950 утсаар холбогдож худалдаж авна уу.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null