ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Өвөрхангай аймагт 1449 шалгуулагч ерөнхий шалгалт өгнө

2011 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд манай аймагт 1449 шалгуулагч давхардсан тоогоор 5760 хичээлээр, 2010 онд ЕБС төгсөж байгаа 1279 шалгуулагч давхардсан тоогоор 5226 хичээлээр, 2011 оноос өмнөх онуудад ЕБС төгссөн 170 шалгуулагчид 534 хичээлээр шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн байна.

Хичээл бүрээр авч үзвэл

· Математик-1214,

· Монгол хэл-734

· Нийгмийнтухай мэдлэг-857

· Англи хэл-890

· Орос хэл-62

· Газарзүй-261

· Физик-749

· Биологи-395

· Хими-391

· Монголулсын түүх-207 тус тус бүртгүүлсэн байна.

Ерөнхий шалгалт 6 дугаар сарын 17-19-ны өдрүүдэд Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль дээр Улаанбаатар хотын цагаар доорх хуваарийндагууявагдана.

Шалгалт авах өдөр

Шалгалт авах хичээл

Шалгалтын цаг

2011 оны 6 дугаар сарын 17

Газар зүй

10:00-11:20

Хими

13:00-14:40

Англи хэл

16:00-17:20

2011 оны 6 дугаар сарын 18

Монгол Улсын түүх

8:30-9:50

Математик

11:30-13:10

Биологи

14:30-15:50

2011 оны 6 дугаар сарын 19

Физик

8:30-10:10

Монгол хэл

11:30-12:50

Орос хэл

14:20-15:40

Нийгмийн тухай мэдлэг

17:00-18:20

Шалгуулагч дараах материалуудтай шалгалтад орно. Үүнд:

1.         - Бүртгэлийн хуудас / баталгаажуулсан байх/

2. -Суудлын хуваарь /Суудлын хуваарийг 06 дугаар сарын 10-аас эхлэн тараана/

3. -Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх

4. -Иргэний үнэмлэх

Шалгалтанд орохдоо шалгуулагчид дээрх бичиг баримтуудаа жижиг хавтсанд хийж эмх цэгцтэй авч явах шаардлагатай, учир нь шалгуулагчид бичиг баримтаа гээгдүүлэх, алдах зэрэг дутагдал, зөрчил ихээхэн гардаг тул шалгуулагчдад үүнийг анхааруулж байна.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null