ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : ''2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД '' номын залруулга

''2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД '' номын залруулга

''2006 - 2010 ЭЕШ-ЫН ДААЛГАВАРУУД '' номын зарим нэг хичээлүүд дээр хэвлэлийн эх бэлтгэх явцад алдаа гаргасан тул залруулж байна. Та бүхэн худалдан авсан номын нэрээр дараах багц залруулгуудыг татаж авч хэрэглэнэ үү. 

  1. Математик Физик
  2. Хими Биологи Газарзүй
  3. Түүх Нийгэм
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null