ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : ЕБС-иудын 2010 оны үйл ажиллагаандаа хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээнд хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээ

ЕБС-иуд мэдээ тайлан ирүүлэх хугацаа, мэдээллийн чанар, үр дүн мөн өөрсдийн ирүүлсэн материалд дүн шинжилгээ хийж ажиллах хэрэгтэй байна.  Энэхүү хөндлөнгийн үнэлгээ нь та бүхний ирүүлсэн материал, үнэлгээнд тулгуурлан хийгдсэн гэдгийг санауулах нь илүүц биз ээ. 

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null