ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Малайз улсын Куала-Лампур хот дахь UCTI их сургууль

Малайз улсын Куала-Лампур хот дахь UCTI их сургууль

Малайз улсын Куала-Лампур хот дахь UCTI  их сургуулийн
2011 оны            1-р сарын 3, 17 ны
                              2-р сарын 7,   28 -ны өдөр тус тус эхлэх 1, 2,5, 4 сарын англи хэлний сургалтанд элсүүлнэ.
Сургалтын төлбөрийн багц
        а/.Нэг сарын англи хэлний сургалт               1200$
•       Онгоцны буудлаас тосох, хүргэх зардал
•       Сургалтын төлбөр
•       Дотуур байрны 1 сарын зардал
•       Дотуур байр сургуулийн хооронд өдөр тутам үйлчлэх тээврийн зардал
•       Виза мэдүүлгийн болон бүртгэлийн хураамж
•       Төгсөлтийн сертификат олгох ёслолын ажиллагааны зардал багтсан болно.
б/.2,5 сарын  англи хэлний сургалт              1900$
•       Онгоцны буудлаас тосох, хүргэх зардал
•       Сургалтын төлбөр
•       Дотуур байрны 2,5 сарын зардал
•       Дотуур байр сургуулийн хооронд өдөр тутам үйлчлэх тээврийн зардал
•       Виза мэдүүлгийн болон бүртгэлийн хураамж
•       Төгсөлтийн сертификат олгох ёслолын ажиллагааны зардал багтсан болно.
в/.Дөрвөн сарын  англи хэлний сургалт   2600$
•       Онгоцны буудлаас тосох, хүргэх зардал
•       Сургалтын төлбөр
•       Дотуур байрны 4 сарын зардал
•       Дотуур байр сургуулийн хооронд өдөр тутам үйлчлэх тээврийн зардал
•       Эрүүл мэндийн даатгал
•       Виза мэдүүлгийн болон бүртгэлийн хураамж
•       Төгсөлтийн сертификат олгох ёслолын ажиллагааны зардал багтсан болно.Хүндэтгэсэн:
Холбоо барих албан ёсны төлөөлөгчийн хаяг:
Орхон аймаг Боловсрол, соёлын газрын мэргэжилтэн Д.Бат-Эрдэнэ
Утас: 99354112
 E-mail    bsg_bat@yahoo.com
бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.merged.miniih.com    хаяг руу орж авна уу.
start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null