ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Иргэдэд хишиг, хувь хүртээхтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Хавсралтыг татаж авах

Өргөдлийн маягт татаж авах

Gogo share-ээс татаж авах

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.edu.gov.mn/article-382.mw -ээс

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null