ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : 5, 9, 11 дүгээр ангид хичээл ордог багш нарын судалгаа, 11 дүгээр ангийн сонгох хичээлийн судалгаа авах тухай

ЕБС-ийн суралцагчдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам”-д заасны дагуу 5, 9, 11 дүгээр ангиудад хичээл ордог багш нарын судалгааг хавсралт 1, хавсралт 2, хавсралт 3, 11 дүгээр ангийн төгсөлтийн шалгалтын хичээл сонголтын дэлгэрэнгүй судалгааг хавсралт 4-ийн дагуу тус тус гаргаж 2011 оны 01 дүгээр сарын 20-ны дотор цаас болон файл хэлбэрээр БСГ-т ирүүлнэ үү. Энэ хүү судалгааг ирүүлснээс хойш шилжилт хөдөлгөөн болон сонгосон хичээлээ өөрчлөх асуудал гаргахгүй байхыг хатуу анхааруулж байна.

Судалгааны маягтыг татаж авах

Татаж авах

эсвэл

Татаж авах

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null