ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Хичээлийн жилийн зорилт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Хичээлийн жилийн зорилт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Сургууль боловсролын байгууллагууд 2010-2011 оны хичээлийн жилд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг нарийвчлан гаргаж хагас жилийн /хичээлийн жилийн/ тайланг 12 дугаар сард багтаан БСГ-т ирүүлнэ үү.

БСГ-аас 2010-2011 оны хичээлийн жилд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөлтийг хүргүүлж байна.

ТАТАЖ АВАХ

эсвэл

ТАТАЖ АВАХ

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null