ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : ЕБС-ын захиралуудад

ЕБС-ын захиралуудад

2010 оны 10 дугаар сарын 08 ны өдөр бүх ЕБС, СӨББ-ын эрхлэгч нарт 1 өдрийн сургалт хийхээр төлөвлөж байна. Уг сургалтанд оролцохоор ирэхдээ захиралууд дараах судалгааг авч ирэх шаардлагатай байна.

1. БСШУ-ны сайдын 2010 оны 8 дугаар сарын 06-ны өдрийн 361 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд анги удирддаг багш нарын судалгааг дараах хүснэгтийн дагуу хийх

................... сургуулийн анги бүлгийн талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээлэлСургуулийн нэр

Анги бүлгийн нэр

Сурагчдын тоо

Анги удирдсан багшийн нэр

Ямар хичээлээр гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулдаг вэ

1

Арвайхээр-1

35

Л.Лхавгасүрэн

Математикийн

2

30

С.Дуламсүрэн

-

3

25

Д.Батмандах

 2. БСГ-ын дэргэдэх Зайны сургалтын төвийг ашиглан мэдээлэл зүйн багш нар болон Статистик мэдээлэл боловсруулдаг сургалтын менежерт  зориулсан сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаатай холбогдуулан дараах судалгааг авч ирнэ.

үүнд

.................. сургууль

Д/д

Овог нэр

Цалин хүлээн авдаг картны дугаар /дансны дугаар/

e-mail хаяг

1

Д. Баатар

5540788899

baatar@yahoo.com

2


Дээрх 2 багц судалгааг хариуцлагатай гарган сургалтанд ирэхдээ авч ирэх шаардлагата байна.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null