ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Ээлжит хичээлийн загварууд /Мэдээлэл зүй/

Ээлжит хичээлийн загварууд /Мэдээлэл зүй/

Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах загварууд та бүхэнд хүргэж байна. Багш нар хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа ашиглана уу.

Татаж авна уу

Эх сурвалж -“СУРАЛЦАГЧДЫН СУРАЛЦАХУЙГ ДЭМЖИХ АРГА ЗҮЙН ХӨГЖИЛ” БСШУЯ-ЖАЙКА-ИЙН ХАМТАРСАН ТӨСӨЛ

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null