ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР : Статистик мэдээлэл ирүүлэх тухай

Статистик мэдээлэл ирүүлэх тухай

Захиргааны статистик мэдээлэл БДБ-19, БДБ-20, БДБ-20В, БДБ-21, БДБ-21,1 /БДБ-21, БДБ-21,1 мэдээллүүдийг өдрөөр суралцагчид, эчнээгээр суралцагчид, дүйцсэн хөтөлбөрөөр суралцагчид гэж тус тусад нь гаргана/ мэдээллүүдийг 2010 оны 06 дугаар сарын 10 ны дотор файл болон цаас хэлбэрээр албан тоотын хамт ирүүлнэ үү.

Албан тоотоор хүргүүлнээ.

Лавлах зүйл байвал 91006950, 93023399 утсаар холбогдоно уу

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null