ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

2014 оны 03-р сарын 18 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг, Богд сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2014 оны 02-р сарын 05 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 12-р сарын 26 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Богд сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Уянга сумын Жаргалант багийн ЕБС-ийн захиралын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 10-р сарын 24 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Богд сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна.
 Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 10-р сарын 01 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Богд, Зүүнбаян-Улаан , Гучин-Ус сумдын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн захирлын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын хугацаа хойшиллоо.

 Дэлгэрэнгүй»

Шинэ журамууд

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Шинэ журамууд Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

2013 оны 01-р сарын 09 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Сант, Хайрхандулаан сумын ЕБС-ийн захиралын албан тушаалын сул ажлын байр зарлаж байна.  Дэлгэрэнгүй»
2012 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр баталсан "Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" хуулийн дагуу орсон өөрчлөлтийг хуульд суулгасан ....
 Дэлгэрэнгүй»

СУРАГЧДЫН ӨВЛИЙН АМРАЛТ УРТАСЛАА

2012 оны 12-р сарын 12 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»

Боловсролын тухай хууль

2012 оны 06-р сарын 15 Нийтэлсэн ӨВБСГ
Боловсролын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг төслийг  УИХ-ын хаврын чуулганаар хэлэлцэн 5 дугаар сарын 9-ны өдөр баталсан.Энэхүү хуулийг та бүхэнд хүргэж байна. Дэлгэрэнгүй»
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай БСШУ-ны сайдын А/260 дугаар тушаал Дэлгэрэнгүй»
БСШУЯам аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёлын газруудын 2011 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн байна.
 Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

2012 оны 02-р сарын 09 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Хархорин сумын ГСЕБС-ийн захирлын ажлыг байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2011 оны 09-р сарын 13 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Төрийн албаны зөвлөлийн 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төсвийн байгууллагын ерөнхий менежерийн үүрэг гүйцэтгэх дарга /захирал, эрхлэгч/-ыг сонгон шалгаруулах журам”, 2010 оны 105 дугаар тогтоолыг үндэслэн Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын 3-р цэцэрлэг, Хархорин сумын 60 хүүхдийн шинэ цэцэрлэгийн эрхлэгч, Тарагт сумын ЕБС-ийн захирлын албан тушаалын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

 Дэлгэрэнгүй»