ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2015 оны 08-р сарын 12 Нийтэлсэн Г. Лхагва
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ Дэлгэрэнгүй»

Шинэ журамууд

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Шинэ журамууд Дэлгэрэнгүй»
2012 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр баталсан "Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" хуулийн дагуу орсон өөрчлөлтийг хуульд суулгасан ....
 Дэлгэрэнгүй»

СУРАГЧДЫН ӨВЛИЙН АМРАЛТ УРТАСЛАА

2012 оны 12-р сарын 12 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»

Боловсролын тухай хууль

2012 оны 06-р сарын 15 Нийтэлсэн ӨВБСГ
Боловсролын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг төслийг  УИХ-ын хаврын чуулганаар хэлэлцэн 5 дугаар сарын 9-ны өдөр баталсан.Энэхүү хуулийг та бүхэнд хүргэж байна. Дэлгэрэнгүй»

Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоол

2012 оны 03-р сарын 21 Нийтэлсэн ӨВБСГ
Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай
 Дэлгэрэнгүй»

АЙМАГ, ОРОН НУТГААС МОНГОЛЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН КОНСОРЦИУМЫН ГИШҮҮН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИД 2012 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 Дэлгэрэнгүй»

Хуулийн сан

2011 оны 12-р сарын 12 Нийтэлсэн ӨВБСГ
Та бүхэнд хэрэгтэй хуулийн санг хүргэж байна. Дэлгэрэнгүй»
Аймаг, орон нутгаас монголын их дээд сургуулиудын консорциумын гишүүн, их дээд сургууль, коллежид 2011 онд оюутан элсүүлэх журам
 Дэлгэрэнгүй»

Шалгалтын журамд өөрчлөлт орлоо

2011 оны 04-р сарын 21 Нийтэлсэн Г. Лхагва
"ЕБС-ийн сурагчдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх дүгнэх журам"-ын зарим заалтын өөрчлөх тухай БСШУСайдын 118 болон 119 дүгээр тушаал. Дэлгэрэнгүй»
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДӨД БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ  БИЧИГ ОЛГОХ ЖУРАМ
 Дэлгэрэнгүй»

Журмын төсөлд хүний хөгжил сангаас зарцуулах боловсролын үйлчилгээний хэсэг сургалтын төлбөр тооцоо хийх, баталгаажуулахад 2010-2011 оны хичээлийн жилд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 113 их, дээд сургууль, коллежийн өдрийн ангид диплом, бакалавр, магистр, докторын зэргээр суралцаж байгаа суралцагчдын сургалтын төлбөрийг Сургалтын төрийн сангаар дамжуулан бэлэн бусаар олгох хэлбэрийг сонгосон.

 Дэлгэрэнгүй»
Иргэдэд  хишиг, хувь хүртээхтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
 Дэлгэрэнгүй»

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ

2011 оны 01-р сарын 07 Нийтэлсэн Г. Лхагва
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ Дэлгэрэнгүй»
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарын шагналын журам Дэлгэрэнгүй»