ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Салбар
Хөтөлбөрийн нэр Баталсан тогтоол, огноо Хугацаа
/оноор/
Зорилтын
тоо
Шалгуур vзvvлэлт
1  Боловсрол Бага, дунд боловсролын багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр
2008№316
2009-2015
15
2 2004,№14
2002-2010
5
7
3 Бичиг үсгийн боловсролын үндэсний хөтөлбөр
2004,№244
2004-2012
4
9
4 Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр-2 2008,№196
2008-2015
4
6
5 Англим хэлний боловсролын үндэсний хөтөлбөр-2 2008,№293
2009-2020
3
10
 Дэлгэрэнгүй»

БСГ-ын Logo

2009 оны 11-р сарын 03 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»