ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Физикийн багш нарт

2010 оны 11-р сарын 18 Нийтэлсэн Г. Лхагва
 Дэлгэрэнгүй»

Диафильм "Донская «РЕПКА»" (2009) /Орос хэлний багш нарт/

2010 оны 11-р сарын 18 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Орос хэлний багш нарт Дэлгэрэнгүй»

Англи хэлний хичээл

2010 оны 10-р сарын 21 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 Дэлгэрэнгүй»

Book C++ /цуврал хичээл/-05

2010 оны 01-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Харьцуулах үйлдэл  Дэлгэрэнгүй»

Book C++ /цуврал хичээл/-04

2010 оны 01-р сарын 06 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 С++ программын ерөнхий бүтэц

Программ нь ерөнхийдөө бэлтгэл хэсэг болон дэд ба үндсэн программаас тогтдог. Программын бэлтгэл хэсэгт уг программын бүхий л хүрээнд ашиглагдаж болох глобаль хувьсагч, тогтмолууд болон уг программд ашиглагдах стандарт функцүүдийн байрлаж буй толгой файлуудыг тодорхойлж өгдөг юм.
 Дэлгэрэнгүй»

Book C++ /цуврал хичээл/-03

2010 оны 01-р сарын 06 Нийтэлсэн Г. Лхагва

CONST нөөц үгийн тухай

Харин одоо тогтмолыг тодорхойлох бас нэгэн аргыг товч тайлбарлая. Бид тогтмолыг тодорхойлохын тулд мөн const гэсэн нөөц үгийг ашиглаж болдог юм. Бичлэгийн хувьд үндсэндээ #define директивтэй ижил гэж үзэж болно.

 Дэлгэрэнгүй»

Book C++ /Цуврал хичээл/-02

2010 оны 01-р сарын 02 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Идентификатор, түүнийг ашиглах тухай

Программд ашиглагдаж байгаа нэр томъёонуудыг ерөнхийд нь идентификатор гэж нэрлэдэг. Идентификатор нь дотроо нөөц үг буюу хэрэглэгчийн тодорхойлсон гэж ангилагдана. Нөөц үг гэдэг нь уг программчлалын хэлэнд стандартаар ашиглагддаг, хэрэглэгч өөрийн хүссэнээр өөрчилж болохгүй нэр томъёонууд юм. C++-д доорх нөөц үгүүд байдаг.

 Дэлгэрэнгүй»

Book C++ /Цуврал хичээл/-01

2010 оны 01-р сарын 02 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Компьютерийн хэрэглээ болоод судалгааны аливаа асуудал нь техник хангамж эсвэл программ хангамжтай холбогддог. Түүнчлэн эдгээрийн аль алинтай ч холбогдох тохиолдол олон байдаг.
 Дэлгэрэнгүй»