ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ГАЗАР

Боловсролын газрын цахим хуудсаар зочлоорой

2014 оны 09-р сарын 12 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

2014 оны 03-р сарын 18 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Хархорин сумын 5 дугаар цэцэрлэг, Богд сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 12-р сарын 26 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Богд сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч, Уянга сумын Жаргалант багийн ЕБС-ийн захиралын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 10-р сарын 24 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, Богд сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн зарлаж байна.
 Дэлгэрэнгүй»

"Бүтээлч багш хөтөлбөр"-т саналаа өгнө үү

2013 оны 10-р сарын 23 Нийтэлсэн Г. Лхагва
"Бүтээлч багш хөтөлбөр"-т саналаа өгнө үү Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 10-р сарын 01 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Богд, Зүүнбаян-Улаан , Гучин-Ус сумдын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Дэлгэрэнгүй»

Сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва

Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн захирлын сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын хугацаа хойшиллоо.

 Дэлгэрэнгүй»

Шинэ журамууд

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Шинэ журамууд Дэлгэрэнгүй»

2013-2014 оны хичээлийн жилийн зорилт

2013 оны 09-р сарын 11 Нийтэлсэн Г. Лхагва
БСГ-аас 2013-2014 оны хичээлийн жилд дэвшүүлж буй зорилт ... Дэлгэрэнгүй»

“Бид бүжиглэх дуртай – 1000”

2013 оны 06-р сарын 10 Нийтэлсэн Г. Лхагва

 Дэлгэрэнгүй»

Тайлан, үзэсгэлэн

2013 оны 06-р сарын 01 Нийтэлсэн ӨВБСГ

 Дэлгэрэнгүй»

Нэг. Нийтлэг зүйл

Түүх, нийгмийн тухай мэдлэгийн улсын олимпиадын хүрээнд нийгмийн ухааны багш нарын (цаашид НУБ гэнэ) шилдэг илтгэл шалгаруулах ажлын зорилго нь бага, дунд боловсролын стандарт, сургалтын үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбогдуулан нийгмийн ухааны сургалтын үнэлгээг боловсронгуй болгох, тулгарч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрж хайх, тэргүүн туршлагыг нэгтгэн дүгнэх, түгээх, шинэ санаа бодол илрүүлэх, судлахад оршино.  Дэлгэрэнгүй»
2013-2014 оны хичээлийн жилд Их дээд сургуулиудын элсэлтийн хяналтын тоог Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 2 сарын 1-ний өдрийн А/38 тоот тушаалаар баталлаа.
 Дэлгэрэнгүй»

“БОГЦОН ДАХЬ СОЁЛЫН ӨВ” төсөл

2013 оны 03-р сарын 04 Нийтэлсэн ӨВБСГ
ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний Комисс болон Дэлхийн Өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын захиргаатай хамтран “Өвөг дээдсээс өвлөгдөн ирсэн түүх, соёлынхоо нандин өвийг залуу үеийнхэнд сурталчлан таниулах, улмаар бахархах хийгээд хайрлан хамгаалах ухамсар сэтгэлгээг төлөвшүүлэх зорилготойгоор Богцон дахь соёлын өв” төслийг Дэлхийн өв-Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газрууд болох Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Архангай аймгийн Хотонт, Хашаат зэрэг 2 аймгийн 5 суманд 2012-2014 онд хэрэгжүүлнэ.  Дэлгэрэнгүй»

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАХ ТУХАЙ

2013 оны 02-р сарын 19 Нийтэлсэн Г. Лхагва
Сант сумын ЕБС-ын захирал, Богд, Зүүнбаян-Улаан сумын СӨББ-ын эрхлэгчийн сул ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлах тухай
 Дэлгэрэнгүй»